ROSJA
Moskwa, 1 Maja - skromny początek pochodu...
...ale po chwili okazało się, że mobilizacja jest większa...
...i duch w Narodzie jest żywy
Jak Święto to pochód
Mury Kremla moskiewskiego, maj 2011
Moskwa, Sobór Chrystusa Zbawiciela - największa cerkiew prawosławna na świecie, budowana 44 lata, wysadzona w 1931r. i odbudowana w latach 90-tych XXw., maj 2011
Moskwa, Sobór Wasyla Błogosławionego z XVIw., maj 2011